<q id="duRYi"><aside id="duRYi"></aside></q>
<area id="duRYi"><fieldset id="duRYi"><style id="duRYi"><noframes id="duRYi"><ins id="duRYi"><section id="duRYi"></section></ins><aside id="duRYi"></aside>
<video id="duRYi"><dfn id="duRYi"><strike id="duRYi"><mark id="duRYi"></mark></strike></dfn></video><area id="duRYi"></area>

<fieldset id="duRYi"><address id="duRYi"></address></fieldset>

  <datalist id="duRYi"><audio id="duRYi"><hgroup id="duRYi"><embed id="duRYi"><map id="duRYi"><object id="duRYi"><object id="duRYi"><caption id="duRYi"><object id="duRYi"><strike id="duRYi"><keygen id="duRYi"></keygen></strike></object></audio></object></object><mark id="duRYi"></mark></map></embed></hgroup></caption></datalist><map id="duRYi"></map>
  <form id="duRYi"></form>
  <object id="duRYi"><audio id="duRYi"><embed id="duRYi"></embed><i id="duRYi"><object id="duRYi"><blockquote id="duRYi"><figcaption id="duRYi"></figcaption></blockquote><keygen id="duRYi"></keygen></object></i></audio></object><area id="duRYi"><b id="duRYi"><legend id="duRYi"><dfn id="duRYi"><progress id="duRYi"><colgroup id="duRYi"></colgroup><strong id="duRYi"><link id="duRYi"></link></strong></progress></dfn><input id="duRYi"></input></legend></b></area>
 1. <meter id="duRYi"></meter>
  <li id="duRYi"></li>

   thinkphp5.1 路由设置问题该如何解决?请大神赐教。。。。。

   浏览:106 发布日期:2019/10/16 分类:ThinkPHP5专区
   Route::get('[:lang]/faqs/[:url_name]', 'index/Faqs/index')
   ->pattern(['[:lang]' => '.*','url_name' => '.*']);
   我设置了这个路由再使用中,挺正常的,唯一问题就是 [:url_name]这个与前面那个faqs,存在有一样的 就访问失败,比如『http://××××/faqs/faqs-test』,这个参数就获取不到,该如何解决?请大神赐教。。。。。
   最佳答案
   评论( 相关
   后面还有条评论,点击查看>>